Hulp nodig bij het organiseren van zorg & begeleiding in de thuissituatie?

PERSOONLIJKE BEGELEIDING BIJ EEN ZORGTRAJECT

Iedereen streeft ernaar om gezond en vitaal zo oud mogelijk te worden. Helaas loopt dit niet altijd zo en merken we vroeg of laat grote of kleine gebreken in onze motoriek of ons geestelijk welzijn. Dan komt er een moment waarop u beseft dat u niet meer alleen verder kunt zonder zorg en ondersteuning van anderen. Maar welke vorm van zorg past dan bij u en hoe maakt u daar aanspraak op? Gelukkig biedt het Nederlandse zorgstelsel vanuit de gemeente (WMO) en de landelijke overheid (Wlz) verschillende hulpvoorzieningen in aanvulling op mantelzorg. Borg Raad In Zorg heeft ruime expertise op dit gebied en kan u persoonlijk begeleiden bij uw zorgtraject.

vitaal ouder worden

ONDERSTEUNING VOOR PARTICULIEREN

Wanneer u begint met het aanvragen van hulp voor uzelf of een familielid merkt u al snel hoe ingewikkeld het zorgtraject is. Borg Raad In Zorg stuurt u niet zomaar van het ene naar het andere loket. Wij pakken uw zorgvraag op en begeleiden en ondersteunen u gedurende het gehele traject van uw zorgaanvraag. Wij navigeren u als het ware langs alle wegen en paden van het zorglandschap.

Zorgaanvraag: een doolhof

ADVIES VOOR PARTICULIERE ZORGHUIZEN EN SERVICE-APPARTEMENTEN

Voor PGB-gefinancierde zorghuizen is het cruciaal dat de indicatie en het PGB van cliënten in orde is. Het stroomlijnen van het indicatietraject inclusief het opstarten van de financiering van de zorg kost veel tijd. Borg Raad In Zorg kan u alle taken rondom de zorgindicatie en het PGB van uw cliënten uit handen nemen.

Meer informatie
Genieten van uw oude dag

ZELFREDZAAMHEID VRAAGT OM EEN VANGNET

Zelfredzaam zijn en zelfstandig blijven is een groot goed en iets wat iedereen wil behouden, maar dit vraagt wel om een vangnet. Een vangnet voor u en uw mantelzorger om op terug te vallen in kwetsbare perioden. Het invullen van respijtzorg, even kunnen overleggen met iemand of advies en ondersteuning krijgen bij al het regelwerk. Borg Raad In Zorg kan dit vangnet met u creëren waardoor u er niet alleen voor staat.

Inge Letschert-Godding

T: 06-51 63 24 70

inge@raadinzorg.nl

Constant van Wessemhof 3

5044 ME TilburgDiek van Laarhoven-ten Hoonte
T: 06 - 46 13 37 46
diek@raadinzorg.nl

Benedendorpseweg 191 

6862 WH Oosterbeek

KvK: 64095940

Privacyverklaring