Zelfstandig met een gerust gevoel

Uw weg vinden naar de juiste instelling voor uw zorgvraag lijkt soms een tocht door een doolhof. Helemaal nu de wetgeving rondom zorg sinds enkele jaren flink is gewijzigd. Borg Raad In Zorg is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en biedt begeleiding voor particulieren en zorginstellingen. Dat scheelt u een hoop tijd en ergernissen.

Expertise van Borg Raad In Zorg

Wij weten welke wegen u kunt bewandelen om erachter te komen welke voorzieningen en vergoedingen mogelijk zijn in uw situatie. Wij begeleiden u vanaf de aanvraag van een zorgindicatie tot en met de concrete invulling van uw zorgbehoefte. 

Wij bekijken de beste financieringsvormen, zorgen ervoor dat alle benodigde informatie voor de betrokken instanties op de juiste plek terecht komt en maken samen met u de overeenkomsten met de zorgverleners. Daarna kunt u in principe samen met uw zorgverlener(s) zelfstandig verder. Maar als u dat prettig vindt, kunnen wij u ook structureel hulp bieden bij het organiseren van praktische (zorg) zaken. En uiteraard blijven we op de achtergrond beschikbaar voor tussentijdse vragen of als uw situatie verandert. 

Zelfstandig blijven wonen met zorg en begeleiding thuis

Als blijkt dat uw leven ingrijpend verandert en u afhankelijk wordt van hulp om u heen, is dat op zich al moeilijk genoeg. Zeker als u merkt dat het uw partner en/of familie te veel begint te worden. Dan zit u er niet op te wachten om u te moeten verdiepen in allerlei regelgeving. U wilt zo snel mogelijk de weg vinden naar een praktische oplossing, zodat u met een gerust gevoel zelfstandig kunt blijven wonen. Gelukkig zijn er een heleboel partijen die u met een warm hart zorg willen verlenen in uw eigen huis. Wij kunnen u helpen om de juiste zorg voor u te vinden. Zorg waar u zich fijn bij voelt.

Natuurlijk kunt u ook een beroep op ons doen als u niet voor uzelf, maar zorg zoekt voor een familielid of naaste zorg zoekt. Wanneer u plots de zorg van een naaste op u moet nemen, is dit vaak lastig te combineren met uw eigen gezin en werk. Borg Raad In Zorg kijkt samen met u wat er mogelijk is en samen werken we toe naar de beste situatie voor uw familie en voor uzelf. Dat biedt rust. 


Wij kunnen onze expertise ook inzetten voor groepen bewoners van zorghuizen of service-appartementen of bezoekers van dagbestedingen.

Begeleiding wandeling ouderen

Ons uitgangspunt is dat iedereen zo lang mogelijk zijn zelfstandigheid wil blijven behouden, óók als u zorg en ondersteuning nodig heeft.


U kunt ons bijvoorbeeld inschakelen voor:

 • Begeleiding bij uw indicatietraject
 • Advies en begeleiding bij uw PGB-aanvraag
 • Ondersteuning bij berekening van uw eigen bijdrage CAK
 • Onafhankelijke cliëntondersteuning WMO/Wlz
 • Ondersteuning gewaarborgde hulp PGB
 • Administratieve ondersteuning
 • Samenstelling van een team van zorgverleners om u heen
 • Structurele praktische ondersteuning thuis
 • Inzet respijtzorg
Stel uw vraag aan Borg Raad In Zorg

Praktische oplossingen voor zorginstellingen en service-appartementen

Borg Raad In Zorg helpt u als zorginstelling door de organisatie rondom het indicatietraject van uw bezoekers of bewoners van u over te nemen. Hierdoor heeft u meer tijd en alle aandacht voor de dagelijkse gang van zaken, de verzorging van uw cliënten en leuke activiteiten. 


Deze service bieden wij eveneens aan zelfstandige bewoners van service-appartementen. Wij begeleiden hen bij de invulling van een individuele zorgvraag en de financiering hiervan. Vaak hebben meerdere bewoners op dezelfde locatie zorgbehoeften, waardoor mogelijkheden ontstaan om door samenwerking van de zorgverleners ieders zorg te optimaliseren zonder dat het gevoel ontstaat van een zorginstelling. Dit biedt de bewoners de mogelijkheid om langer zelfstandig te blijven wonen en is de noodzaak om naar een intramurale setting te verhuizen niet aan de orde.

Autonoom ouder worden Meer weten? Neem contact op

Voorbeelden van werkzaamheden die wij voor zorginstellingen verzorgen, zijn:

 • De indicaties van het cliëntenbestand nalopen
 • Nieuwe cliënten ondersteunen bij de aanvraag van een nieuwe indicatie in WMO of Wlz
 • Begeleiding bij omzetting van bestaande indicaties in ZIN (intramuraal of VPT) naar PGB en/of MPT/PGB
 • Ondersteuning bij berekening eigen bijdrage cliënten
 • Advies over/opzet van cliëntadministratie, -registratie en -rapportage
 • Advies over en realisatie van uitbreiding van het cliëntenbestand
 • Hulp bij opzetten van dagbesteding of andere zorgvorm op locatie

ZELFREDZAAMHEID VRAAGT OM EEN VANGNET

De missie van Borg Raad in Zorg is het creëren van vangnetten voor in kwetsbare perioden.

Afhankelijk zijn van zorg en begeleiding maakt u kwetsbaar. Naast af en toe eens wat hulp van familie of vrienden staan u en uw mantelzorger(s)
er vaak alleen voor. Behalve de zorgtaken en de huishoudelijke taken is de mantelzorger ook vaak verantwoordelijk voor administratie, beheer en regeltaken waardoor overbelasting of zelfs uitval van de mantelzorger dreigt. Wanneer zich een verandering in of verslechtering van uw situatie of die van uw mantelzorger voor doet, is vaak een acute oplossing nodig.

Borg Raad in Zorg werkt met u aan voorkoming van overbelasting van de mantelzorger door op structurele basis hulp te bieden bij diens taken en deze eventueel (deels) over te (laten) nemen. Zodat tijd ontstaat om ook eens leuke dingen voor zichzelf of juist met elkaar te ondernemen.

Daarnaast zijn we een continu klankbord voor de mantelzorgers om zaken te overleggen en de juiste ondersteuning in te vullen voor alle betrokkenen.

En in acute situaties kunt u een beroep op ons doen om mee te zoeken naar een goede oplossing om snel de benodigde extra zorg voor uzelf te regelen of, bij uitval van de mantelzorger, er voor te zorgen dat diens zorgtaken tijdelijk door iemand anders worden overgenomen.

Wij helpen u om met een gerust hart uw zelfstandigheid te kunnen behouden.

Inge Letschert-Godding

T: 06-51 63 24 70

inge@raadinzorg.nl

Constant van Wessemhof 3

5044 ME TilburgDiek van Laarhoven-ten Hoonte
T: 06 - 46 13 37 46
diek@raadinzorg.nl

Benedendorpseweg 191 

6862 WH Oosterbeek

KvK: 64095940

Privacyverklaring